ULUSAL TRAVMA ve
ACİL CERRAHİ DERNEĞİ
Ana Sayfa/Dernek/Derneğin Amaçları

Derneğin Amaçları

Derneğin kuruluş amaçları tüzüğün 3. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Türkiye 'de travma ve acil cerrahi ile uğraşan kuruluş ve hastanelerin hizmetlerinin güncel tıbbın gereklerine uygun bir şekilde yürütülmesinin bilimsel denetlenmesine, bu konuda yapılacak, bilimsel ve sosyal çalışmaların desteklenmesine, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişimin sağlanmasına, konu ile ilgili hala mevcut yada doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, politik ve ekonomik çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.

  1. Travma ve Acil Cerrahi kuruluşlarının kendi aralarında haberleşme, dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamak ve etik sorunların çözülmesine yardımcı olmak. 
  2. Travma ve Acil Cerrahi konusunda, gerekli bilimsel ve sosyal kurullar oluşturmak. 
  3. Evrensel bilimin ve ülkenin gerekleri paralelinde travma ve acil cerrahi ile ilgili yasal değişiklikler doğrultusunda girişimlerde bulunmak, Travma ve acil cerrahi hizmetleri yürüten kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde, bu konuda hizmet veren ve araştırma yapan hekim, hemşire, laborant, teknik ve idari benzer personelin, bilimsel alanda gelişmesini ve kurumlar arasında rotasyonu sağlamaya çalışmak. 
  4. Travma ve acil cerrahi hizmetlerini yürüten kuruluşlarda ve hastanelerde çalışanlara, her türlü maddi ve manevi destekle bulunmak ve bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. 
  5. Travma ve acil cerrahinin organizasyonu ve hizmetlerinin eksiksiz verebilmesi için gerekli kurum, kuruluş ve servislerin kurulmasının yaygınlaştırılması için gerekli kurum, kuruluş ve servislerin kurulmasının yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunmak. 
  6. Travma ve acil cerrahi konusunda, kitap, dergi, broşür, gazete, radyo, TV ve benzer iletişim ve propaganda çalışmaları yapmak, toplumda travma ve acil cerrahi bilincini oluşturmaktadır. 
  7. Derneğin amacını gerçekleştirmek yönünden yararlı görülen yurtiçi ve dışı her türlü kurum ve kuruluşlar ile işbirliği sağlamak. 
  8. Bilimsel kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre vb. toplantıları düzenlemek ve aktivitelerini içeren bilimsel yayınlar yapmak.

Dernek, bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki konulara öncelik tanır. Dernek, Travma ve Acil Cerrahi 'nin Genel Cerrahi 'ye bağlı bir bilim dalı olmasını ve bir üst ihtisas haline gelmesi için yoğun çaba harcamaktadır. Böylece travma hastalarının teşhis takip ve tedavisini bir orkestra şefi gibi idare edecek, travma ve acil cerrahi uzmanları ayrıca travma organizasyonu, travma merkezlerinin kurulması, travmada koruyucu önlemler ve travma eğitiminde de aktif ve etkin rol alacaklardır.

© Copyright 2024 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Şehremini Mah. Köprülümehmetpaşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No:23/1 Çapa/ Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 588 62 46
Faks: +90 (212)531 12 46

LookUs & Online Makale